Alle nummers zijn instrumentaal tenzij aangegeven met 🎀.
Wenst u een nummer met / zonder zang kan dit besproken worden.

Er is geen garantie dat Lidewei een concert accepteert op de gekozen datum. De datum zal pas voor u gereserveerd zijn nadat de betaling heeft plaatsgevonden.

De betaling verloopt voorlopig via facturatie.
Lidewei maakt voor u een factuur op met de definitieve prijs.
Deze krijgt u digitaal toegestuurd op het door u opgegeven email adres. Er dient een voorschot van 25% van de totaal prijs betaald te worden alvorens de gekozen datum vastligt.
Druk op verzenden om uw aanvraag in te dienen.

keuze

keuze

Met deze privacyverklaring wil Lidewei Philips u informeren hoe uw persoonsgegevens, ingevuld in het contactformulier, verwerkt worden.

Verwerkingsverantwoordelijke
Lidewei Philips is verantwoordelijk voor de verwerking van uw ingevulde persoonsgegevens.

Doeleinden
Bij het invullen van het contactformulier vragen wij u om volgende persoonsgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer, alsook de gewenste datum en locatie. Deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen en voor het opmaken van Lidewei haar planning. Enkel wanneer u hiervoor toestemming geeft zullen uw gegevens verwerkt worden. Zonder uw gegevens en toestemming kan uw aanvraag niet behandeld worden.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Lidewei Philips houdt uw gegevens bij om contact met u te kunnen opnemen en voor het inplannen van uw boeking. Alsook kunnen uw contactgegevens gebruikt worden om verder af te spreken of in geval van wijzigingen deze te kunnen overleggen. Na het concert of nadat er werd besloten geen concert te boeken, worden uw gegevens verwijderd.

Derden
Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

Uw rechten
U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Ook kunt u, indien opgeslagen gegevens van u onjuist blijken, deze laten aanpassen. Daarnaast kan u te allen tijde de door ons opgeslagen persoongegevens van u laten verwijderen.
Gelieve hiervoor contact op te nemen met Lidewei Philips via lidewei.philips@hotmail.com.

Lidewei Philips
KvK 66758076